4D Nederlands / Beeldmanipulatie, w & b

Mediamanipulatie, Beeldmanipulatie, Documentatie

Er is een nieuwe tak in de kunstzinnige vormgeving: Design Fiction. Verzonnen nieuwsberichten worden van een authenticiteit voorzien en voorzien van zorgvuldig gemanipuleerde beelden. Verzonnen werelden om vraagstellingen in de ‘echte ‘wereld bloot te leggen en aan te kaarten.
Hoe dan ook – ongeacht de inhoud en het gekozen medium – komt er  veel bij kijken: ieder verhaal heeft een inhoud (script), medium (de verschijningsvorm) en vraagt om distributie om het verhaal over te dragen. Alles vraagt om verbeelding en vertaling. Feitelijk geldt dat ook voor een beeldhouwer, voor een kunstenaar.

Een script, een scenario, locatie, karakters, casting, standpuntbepalingen, kleuren, close-ups, blow-ups, totaalbeelden, lichtinval, sequenties. Hoe uiten de karakters zich, welke uitdrukkingen hebben of gebruiken ze? Hoe moet alles eruit gaan zien? Research is meestal ook nodig.

A. ER WAS EENS…EEN VERHAAL, MIJN VERHAAL… TRUTH OR DARE

Naslag: Griekse Mythologie van A tot Z
VIDEO: trailor The Good, The Bad, The Ugly
VIDEO: Allegorie Plato’s Grot

Je kunt je verhaal (= inhoud) van tevoren bedenken. Bijvoorbeeld een thema dat je wilt behandelen. Of werken vanuit bestaande clichés: Beauty & The Beast, Adam en Eva, The Good, the Bad & the Ugly. Of je laten inspireren door mythen, fabels, sprookjes en sagen. Of je eigen inspiratiebronnen gaan gebruiken! Of jezelf als onderwerp nemen. Als je er een beeld bij bedenkt, hoe ziet dat er dan uit? Dat is wel lef hebben! Guts!

A. Je kunt je verhaal logisch opbouwen en er beelden bij zoeken of andersom.
B. Je kunt je verhaal als bij toeval laten ontstaan door het op te bouwen uit allerlei losse fragmenten en of losse zinnen die je tot een beeldverhaal maakt. Verzamel bijvoorbeeld beelden via internet, uit de krant, filmstills (stilstaande filmbeelden) of eigen foto-opnamen of een mengvorm hiervan! Hergebruiken van bestaand materiaal: in de filmwereld hebben ze daar zelfs een term voor! Found Footage oftewel het compileren van bestaande beelden. Via Creative Commons kun je vrij van rechten aan materiaal komen. Of gebruik – als je die al hebt aangelegd– je eigen beeldbank. Handig. Prik uit verschillende boeken, strips, films een x-aantal zinnen, tekstballonnen of filmteksten. Die je dan in een nieuwe tekst transformeert.
C. Natuurlijk kun je ook zelf je beelden produceren (tekenen, knippen en plakken, handmatig of digitaal) en je eigen teksten bedenken.
D. Of mix de opties.

Hierin heb je dus ook weer allerlei mogelijkheden! KIES.

Door je beelden op een bepaalde manier aan elkaar te koppelen, manipuleer je hoe anderen er naar kijken. Iedereen wil betekenis koppelen aan hetgeen hij ziet. Dat gaat automatisch. Je koppelt de beelden aan elkaar en aan wat je al weet. Kuleshov – een Russische filmmaker – heeft beeldexperimenten gedaan. Zijn experiment laat zien dat een kijker op zichzelf losstaande beelden met elkaar verbindt en automatisch een relatie legt. Zo kun jij dus ook zelf – zelfs met bestaande en bij iedereen bekende beelden – een andere zienswijze op gang brengen.

Spannend: het biedt mogelijkheden tot een hele nieuwe inhoud, context en daarmee betekenis.

Ingrediënten

  • Minstens 24 beelden en zinnen, kreten, uitspraken.
  • Kiezen van je medium.
  • Bepalen van je beeldverhaal en verhaallijn.
  • Een scenario, ‘draaiboek’ = storyboard.
  • Schetsen, knippen/ plakken, bewerken, digitaal tekenen, (MonkeyJam), monteren (Windows Moviemaker), …..
WAAR OF NIET WAAR?

VIDEO: historische strip maken
VIDEO: Rayfish Shoe, debat uitlokken over genetische manipulatie en klonen met een verzonnen campagne. Geraffineerd !!!!

Kijken, zou jij hierin zijn getrapt?

 

B.THE MATRIX

The-Matrix

animal farmGa je je eigen verhaal verbeelden. Door meteen een vorm te kiezen, beperk je je wellicht in je denken. Ga vanuit de matrix aan het werk. Je mag daarbinnen ook onderdelen vervangen. Zo ontstaan op zijn minst 6 x 6 x 6 = 216 mogelijkheden! Bijvoorbeeld een opiniërende strip die je als verpakkingsmateriaal gaat verspreiden; niet het meest voor de hand liggende. Dat is waar, maar onzin? …

INHOUD MEDIUM DISTRIBUTIE
Diepgravend Reportage (Foto / Film) Bijlage
Informatief Krant Thuisbezorgd (Post/E-mail)
Korte verhalen DVD Verpakkingsmateriaal
Onderhoudend Boekje Persoonlijk bezichtigen
Opiniërend Strip Uitstrooien
Vluchtig Scheurkalender Stapel (Afhaallocatie)
C ANIMO

Je kunt er zelfs een animatie van maken. Je kunt eventueel ook fotobeelden importeren in MonkeyJam. Binnen MonkeyJam maak je dan een compositie, een MJ-foto. Die verander je dan weer een klein beetje en maak je daarvan weer een MJ-opname. Et cetera. Er gaan 24 beelden in een seconde. Je kunt een beeld eventueel verdubbelen door eenzelfde beeld vaker te gebruiken, waardoor de beweging vertraagd. Als je alle MJ-opnames achter elkaar afspeelt, lijken de beelden te bewegen. Je eigen animatie!

Monkeyjam gratis download
Tutorial MonkeyJam

Reflectie

De dingen zijn niet altijd wat ze lijken. Iedereen leeft in een gefragmenteerde wereld. Het is maar net hoe je de dingen ziet en met elkaar verbindt.
Hoe zit dat bij jou? Hoe zie jij de wereld? Wat valt je op?